Culture news
Login
 Your IP-address:
44.210.237.158
 Username:
 Password:

Access terms
Registration
Forgot password?
Interface
Contacts
 E-mail:
info@elibrary.lt
 Phone:
+370 5 248-1536
 Fax:
+370 5 248-1629
 Post address:
Zemaites st. 21, LT-03118
Vilnius, Lithuania
 Addresses of servers:
http://ebiblioteka.eu
http://ebiblioteka.net
http://ebiblioteka.org
http://ebiblioteka.com
http://e-biblioteka.eu
http://e-biblioteka.org
 Support service:
editor@elibrary.lt
Copyright
Counters
 CQ Counter:


   E-mail: info@elibrary.lt     Phone: (+370 5) 248-1536     Fax: (+370 5) 248-1629   
e-LIBRARY

Policijos departamentas


Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos - įstaiga, padedanti policijos generaliniam komisarui formuoti policijos veiklos strategiją ir kontroliuoti jos įgyvendinimą, taip pat organizuoti policijos įstaigų valdymą. Policijos departamento veiklą teisės aktų nustatyta tvarka kontroliuoja ir prižiūri vidaus reikalų ministras bei tam įgaliotos institucijos.

Policijos departamento uždaviniai - padėti policijos generaliniam komisarui:
● formuoti policijos veiklos strategijÄ… ir kontroliuoti jos įgyvendinimÄ…;
● organizuoti ir įgyvendinti policijos įstaigų valdymÄ….

Policijos misija
● saugoti ir gerbti asmens teises ir laisves;
● užtikrinti vieÅ¡Ä…jÄ… tvarkÄ… ir visuomenÄ—s saugumÄ…;
● pagal kompetencijÄ… formuoti saugiÄ… aplinkÄ… bei įgyvendinti veiksmingÄ… nusikalstamų veikų ir kitų teisÄ—s pažeidimų prevencijos ir tyrimo politikÄ….

2006 m. pagrindiniai strateginiai tikslai:
1. Aktyvinti bendradarbiavimą su visuomene, rengti ir įgyvendinti teisės pažeidimų prevencijos programas ir priemones bei tobulinti ryšių su visuomene sistemą ir gerinti policijos įvaizdį;
2. Stiprinti sunkių ir labai sunkių nusikaltimų, taip pat nusikalstamų veikų, susijusių su organizuotu nusikalstamumu, narkotikais, bei nusikaltimų, kuriais padaroma didelė žala asmenims ir valstybei, užkardymą, atskleidimą ir tyrimą;
3. Plėtoti Lietuvos policijos bendradarbiavimą su Europos Sąjungos ir kitų valstybių policija bei pagal kompetenciją įgyvendinti Europos Sąjungos ir Šengeno sutarties keliamus reikalavimus teisingumo ir vidaus reikalų srityje.

POLICIJOS DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

Saltoniškių St. 19, LT-08105 Vilnius, LITHUANIA
Tel. (370 5) 271 97 31, fax. (370 5) 271 99 78
E-mail: info@policija.lt
www.policija.lt