Culture news
Login
 Your IP-address:
3.214.216.26
 Username:
 Password:

Access terms
Registration
Forgot password?
Interface
Contacts
 E-mail:
info@elibrary.lt
 Phone:
+370 5 248-1536
 Fax:
+370 5 248-1629
 Post address:
Zemaites st. 21, LT-03118
Vilnius, Lithuania
 Addresses of servers:
http://ebiblioteka.eu
http://ebiblioteka.net
http://ebiblioteka.org
http://ebiblioteka.com
http://e-biblioteka.eu
http://e-biblioteka.org
 Support service:
editor@elibrary.lt
Copyright
Counters
 CQ Counter:


   E-mail: info@elibrary.lt     Phone: (+370 5) 248-1536     Fax: (+370 5) 248-1629   
e-LIBRARY

Kultūros, filosofijos ir meno institutas

Konferencijoje “Bergsono aktualumas: teorinės interpretacijos” siūlomos temos:
Bergsono intuityvizmas ir klasikinė Vakarų filosofijos tradicija
“Neklasikinio” mąstymo principai Bergsono filosofijoje
Klasikinės metafizikos transformacija Bergsono filosofijoje
Kultūrologiniai, religiniai, etiniai ir psichologiniai Bergsono filosofijos aspektai
Bergsonas lyginamosios analizės perspektyvoje
Bergsono estetika ir meno filosofija
Elan vitale ir durée koncepcijos
Juoko samprata Bergsono ir postmoderniojoje filosofijoje
Sąmonės ir atminties samprata gyvenimo filosofijoje
Bergsonas ir Rytų tautų mąstymo tradicijos
Bergsonas ir Schopenhaueris;
Bergsonas ir mokslo filosofija; Bergsonas ir fenomenologija
Bergsonas ir dailė; kino estetika; Bergsonas ir literatūra; Bergsonas ir muzika
Bergsonas ir postmodernioji filosofija; Bergsonas ir Deleuze

Konferencijos Organizacinis komitetas:
Pirmininkas - prof. habil. dr. Antanas Andrijauskas.
Nariai: prof. dr. Jūratė Baranova, dr. Audrius Beinorius, akademikas prof. habil. dr. Algis Gaižutis, dr. Žilvinė Gaižutytė, prof. dr. Alvydas Jakubaitis, dr. Valdas Jaskūnas, Agnieška Juzefovič, dr. Naglis Kardelis, prof. habil. dr. Bronius Kuzmickas, prof. dr. Gintautas Mažeikis, dr. Stanislovas Mostauskis, dr. Loreta Poškaitė, dr. Vytautas Radžvilas, dr. Vytautas Rubavičius, dr. Tomas Sodeika, dr. Aivaras Stepukonis, prof. Arūnas Sverdiolas, prof. habil. dr. Arvydas Šliogeris, dr. Algis Uždavinys.

Konferencijos programa