Culture news
Login
 Your IP-address:
3.214.216.26
 Username:
 Password:

Access terms
Registration
Forgot password?
Interface
Contacts
 E-mail:
info@elibrary.lt
 Phone:
+370 5 248-1536
 Fax:
+370 5 248-1629
 Post address:
Zemaites st. 21, LT-03118
Vilnius, Lithuania
 Addresses of servers:
http://ebiblioteka.eu
http://ebiblioteka.net
http://ebiblioteka.org
http://ebiblioteka.com
http://e-biblioteka.eu
http://e-biblioteka.org
 Support service:
editor@elibrary.lt
Copyright
Counters
 CQ Counter:


   E-mail: info@elibrary.lt     Phone: (+370 5) 248-1536     Fax: (+370 5) 248-1629   
e-LIBRARY

Kultūros, filosofijos ir meno institutas

2005 m. lapkričio 24–25 dienomis Kultūros, filosofijos ir meno instituto Dabartinės filosofijos skyrius ir VGTU Filosofijos ir politologijos katedra rengia respublikinę mokslinę konferenciją Mokslas ir filosofija žmogaus pasaulyje.
Konferencija vyks VGTU mažojoje senato salėje: Vilnius, Saulėtekio al. 11. Konferencijoje Mokslas ir filosofija žmogaus pasaulyje numatomos problemos:
I. Filosofijos moksliškumas ir mokslo filosofiškumas : filosofijos ir specialiųjų mokslų santykis; filosofijos mirtis mokslo amžiuje; atskirų mokslų filosofinės problemos; teorijų redukcija ir mokslo vienovės problemos; mokslinis realizmas, natūralizmas ir empirizmas; mokslo revoliucijos ir mokslo paradigmų kaita.
II. Mokslo ištakos ir dabartis : epistēmē (žinojimas) ir technē (geba, mokėjimas) antikoje; mitas ir mokslas; mokslas ir pseudomokslas.
III. Mokslo ir filosofijos metodologija : mokslo metodų estetiniai (darnos, koherencijos) kriterijai; filosofijos metodų specifika; pasaulio (mokslinio, socialinio, politinio) pažinimo metodologija.
IV. Mokslas ir kultūra : humanitariniai ir gamtos mokslai: skirtumai ir panašumai; moraliniai aspektai mokslo ir politinio pasaulio pažangos akivaizdoje.

Konferencijos programa