Culture news
Login
 Your IP-address:
3.237.16.173
 Username:
 Password:

Access terms
Registration
Forgot password?
Interface
Contacts
 E-mail:
info@elibrary.lt
 Phone:
+370 5 248-1536
 Fax:
+370 5 248-1629
 Post address:
Zemaites st. 21, LT-03118
Vilnius, Lithuania
 Addresses of servers:
http://ebiblioteka.eu
http://ebiblioteka.net
http://ebiblioteka.org
http://ebiblioteka.com
http://e-biblioteka.eu
http://e-biblioteka.org
 Support service:
editor@elibrary.lt
Copyright
Counters
 CQ Counter:


   E-mail: info@elibrary.lt     Phone: (+370 5) 248-1536     Fax: (+370 5) 248-1629   
e-LIBRARY

   Informacija  apie   projektą   

MOKSLINĖS ELEKTRONINĖS BIBLIOTEKOS eLIBRARY.LT KONCEPCIJA
Visuomenės pažanga ir kordinaliai pakitęs Lietuvos gyvenimas neįmanomas be savalaikio informacinio aprūpinimo. Tą pokytį didžia dalimi sąlygojo naujų technologijų atsiradimas. Populiariomis ir prieinamomis priemonėmis tapo: telefonai, radijas, televizija, faksai, kabelinė ir satelitinė televizija, mobilusis telefoninis ryšys, kompiuteriai, internetas ir kt. Pagrindiniai veiksniai, įtakoję žinių ir informacijos vadybos populiarumą buvo industrinės ekonomikos transformacija į informacinę, o dabar jau ir į žinių ekonomiką, bei globalizaciją. Taigi šiandieniniame pasaulyje informacija tapo vienu iš svarbiausių strateginių nacionalinių resursų.
Plačiau...

PROJEKTAS - MOKSLINĖ ELEKTRONINĖ BIBLIOTEKA ELIBRARY.RU
Šiuolaikiniame pasaulyje informacija, ypač mokslinė, yra toks pat būtinas ekonomikos ir visuomenės vystymosi išteklius, kaip ir kiti – žaliavų ar finansiniai. Daugeliui verslo sričių žinios yra pagrindinis vystymosi variklis. Dešimtajame praėjusio amžiaus dešimtmetyje dėl šalyje susidariusių ekonominių sunkumų išlaidos informaciniam aprūpinimui sumažėjo kelis kartus. Nuo 1996 m. Rusijos fundamentinių tyrimų fondas pradėjo skirti lėšas didžiausioms šalies bibliotekoms, kad jos galėtų įsigyti mokslinius žurnalus. Pastaraisiais metais, augant universitetų, mokslinių organizacijų ir bibliotekų biudžetams, atsirado galimybė įsigyti informacinius resursus.
Plačiau...